Kancelária: Obecný úrad Poruba pod Vihorlatom, 07232 Poruba pod Vihorlatom, 
T/F: 00421 56 6591829, MT: 00421 915 974 188, Email: 
urbariatporuba@azet.sk

Dejiny urbárskej spoločnosti v Porube pod Vihorlatom

Slovo „urbár“ pochádza z latinského slova „urbarium“, čo v preklade do slovenského jazyka znamená „pozemková kniha“. V počiatkoch sa doň zapisovali držby vrchnosti a poddaných, ako aj ich práva a povinnosti, teda ho môžeme považovať za akéhosi predchodcu dnešnej pozemkovej knihy. Zvyčajne pritom išlo o rukopisný súpis v podobe zošita alebo knihy.
V januári 1767 vyšlo nariadenie – urbárska regulácia panovníčky Márie Terézie, ktorá obsahovala súpis práv a povinností poddaných (odstupňovaných podľa rozlohy nimi užívanej pôdy) voči zemepánom. V urbári boli konkrétne zapísaní poddaní, pracujúci na poliach a v lesoch šľachty.
Urbár pre Porubu vyšiel v roku 1774.

pdf button  Kompletné znenie dejín urbárskej spoločnosti v Porube pod Vihorlatom

Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a nádrž vody na hasenie požiarov
Viac informácií...

Obec Poruba pod Vihorlatom
erb

Publikácia

Publikácia na stiahnutie

Go to top