Kancelária: Obecný úrad Poruba pod Vihorlatom, 07232 Poruba pod Vihorlatom, 
T/F: 00421 56 6591829, MT: 00421 915 974 188, Email: 
urbariatporuba@azet.sk

Pozývame Vás na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa bude konať dňa 12.06.2024

pdf button Kompletné znenie pozvánky 2024

Zápisnica zo zhromaždenia Urbárskej spoločnosti obce Poruba pod Vihorlatom konaného dňa 31.05.2023

pdf button Zápisnica zo dňa 31.05.2023

Pozývame Vás na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva.

pdf button Kompletné znenie pozvánky 2023

Zápisnica zo zhromaždenia Urbárskej spoločnosti obce Poruba pod Vihorlatom konaného dňa 14.04.2022

pdf button Zápisnica zo dňa 14.04.2022  

Pozývame Vás na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva, ktoré sa bude konať dňa 14.04.2022

pdf button Kompletné znenie pozvánky 2022

Zápisnica zo zhromaždenia Urbárskej spoločnosti obce Poruba pod Vihorlatom konaného dňa 23.4.2021 

pdf button Zápisnica zo dňa 23.4.2021  

Pozývame Vás na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva.

pdf button Kompletné znenie pozvánky  2021

Pozývame Vás na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva.

pdf button Kompletné znenie pozvánky  2020

Pozývame Vás na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva.

pdf button Kompletné znenie pozvánky  2019

Pozývame Vás na zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu v Porube pod Vihorlatom dňa 18. februára 2018 o 14.00 hodine s prezentáciou od 13.00 hodiny. 

pdf button  Kompletné znenie pozvánky 2018

Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest a nádrž vody na hasenie požiarov
Viac informácií...

Obec Poruba pod Vihorlatom
erb

Publikácia

Publikácia na stiahnutie

Go to top